Vyhledávání


Storno podmínky

 

Obecné podmínky účasti v kursech 
 
§ 1 Přihlášení a platba 
 
Přihlášení na vypsaný kurs je uskutečněno na základě vyplnění registračního formuláře, 
přihláška v předepsaném tvaru odeslaná elektronicky je závazná a místo v kursu je účastníkovi na 
základě této přihlášky prozatímně rezervováno. Po zaplacení zálohové faktury je místo závazně 
obsazeno; přihlášky jsou řazeny chronologicky dle okamžiku platby na účet pořadatele. Pokud je 
účastník přihlášen a do kursu zbývají méně než 2 týdny, pak do okamžiku, než jím je faktura 
uhrazena, může místo obsadit jiný účastník, který zaplatí dříve. Po uhrazení částky obdrží účastník daňový doklad.
 
§2 Storno podmínky 
 
Při stornování (zrušení účasti) účastníka v kursu méně než 14 kalendářních dní před začátkem kursu, popř. pokud 
se účastník kursu vůbec nezúčastní, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 100 % z částky 
kursovného. Pokud kurs zruší pořadatel, všem účastníkům vrátí 100 % z částky kursovného, anebo 
nabídne rovnocenné školení. Storno je nutné oznámit pořadateli písemně e-mailem. Pokud účastník 
nemůže kurs z jakéhokoli důvodu absolvovat, může za sebe opatřit náhradníka a individuálně s ním 
sjednat finanční vyrovnání kursovného.