Vyhledávání


Storno podmínky

 

Obecné podmínky účasti v kursech 
 
 
§ 1 Přihlášení a platba 
 
a) Rezervace účastnického místa proběhne vyplněním rezervačního formuláře na webových stránkách www.yesdent.cz v odkazu příslušného kurzu. Zájemce o rezervaci místa vyplní kontaktní a fakturační údaje. Na základě odeslaného rezervačního formuláře je zájemci vygenerována zálohová faktura, která je odeslána na zadanou e-mailovou adresu. Splatnost faktury je 14 dní od data vytvoření rezervace. 
 
b) Registrace na kurz. 
 
Po přijetí úhrady zálohové faktury je registrace dokončena a účastníkovi zašleme potvrzení e-mailem. Před přijetím úhrady zálohové faktury rezervujeme žadateli účastnické místo po dobu její splatnosti, tj. 14 dní od data rezervace. Pokud do této lhůty nezaregistrujeme úhradu zálohové faktury, rezervace účastnického místa propadá a je opět uvolněno k nové rezervaci dalším zájemcům. 
 
c) Fakturace a platba 
 
Faktura je vystavena po přijetí úhrady zálohové faktury a je zaslána elektronicky na zadanou e-mailovou adresu. 
 
§2 Storno podmínky 
 
a) Zrušení registrace. Účastník má právo zrušit účast na kurzu 30 a více dní před konámím kurzu. Při dodržení této lhůty má právo na vrácení 100% uhrazeného kurzovného. Zrušení registrace je nutno provést e-mailem na adresu koordinátora kurzu simcik@yesdent.cz. Pokud účastník nemůže kurz z jakéhokoli důvodu absolvovat, může za sebe opatřit náhradníka a individuálně s ním sjednat finanční vyrovnání kurzovného. 
 
b) Storno poplatek. Při stornování (zrušení účasti) účastníka v kurzu méně než 30 dní před začátkem kursu, popř. pokud se účastník kursu vůbec nezúčastní bez předchozího zrušení účasti, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 100 % z částky kurzovného. 
 
c) Zrušení ze strany pořadatele. Pokud kurz zruší pořadatel, všem účastníkům vrátí 100 % z částky kurzovného, a nebo po dohodě s účastníkem nabídne rovnocenné školení v alternativním termínu.